Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.beautique.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.beautique.si je Mercator, d.d.
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana Izvršno področje divizija Modiana (v nadaljevanju: Lastnik).
Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.beautique.si.
Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.beautique.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.beautique.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.
Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen v primeru, da Lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.
V kolikor Uporabnik Lastniku posreduje kakršne koli materiale, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.
Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne ter nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.
Uporabnik se zaveže, da:
- storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;
- ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;
- ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
- ne bo poskušal pridobiti, zbirali ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
- ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.). Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke ter kontaktne informacije: naslov elektronske pošte, naziv, naslov, kraj, davčno številko, kraj rojstva, stalni naslov, telefonsko številko, faks številko. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta Lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.
Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih le-ta posreduje Lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnal v skladu s temi Splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2011) in Obligacijski zakonik).
Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov Lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic (aktualne novosti, zanimivosti, ideje, nasveti, ponudbe aktivnosti s področij lepote, zabave in mode ter drugih vsebin Lastnika) ali podajo soglasja za sodelovanje pri katerikoli nagradni igri Lastnika pridobiti predhodno soglasje staršev oz. skrbnika.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko Lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za namen:

• omogočanja zagotavljanja dostopa do spletnega mesta,
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to potrebno (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi ipd.),
• pošiljanja različnih e-vsebin,
• v drugih primerih, ko Uporabnik sam želi.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Uporabnika.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi, odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, potem bo ta določba izločena, ostale določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Ljubljana, 25. 1. 2011

Želite biti obveščeni o naših ponudbah takoj, ko začnejo veljati? Prijavite se na e-novice