Pravilnik Lojalnost

1. člen

 

V skladu z Načrtom komunikacijskih aktivnosti v letu 2012  Modiana d.o.o., Dunajska 110, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Modiana), prireja lojalnostni program za prodajalne MODIANA in BEAUTIQUE na področju Republike Slovenije.

 

2. člen

 

Lojalnostni program se bo izvajal na vseh prodajnih mestih Modiana, Modna hiša Maribor, Maxi, Mini by Maxi ter v parfumerijah BEAUTIQUE in na oddelku kozmetike MAXI, v času od 7. maja do 30. septembra 2012, do 24.ure. V lojalnostni program lahko pristopi vsaka fizična oseba, ki v eni od zgoraj omenjenih prodajaln opravi enkraten nakup v vrednosti nad 35,00 eur (petintrideset eur) in si za to pridobi nalepko.
Pravila lojalnostnega programa MODIANA in BEAUTIQUE so na voljo na upravi družbe ter na internetni strani www.modiana.si in so obvezujoča za prireditelja lojalnostnega programa ter za vse udeležence.

 

3. člen

 

V lojalnostni program MODIANA in BEAUTIQUE lahko pristopi vsak kupec (stranka), ki opravi enkraten nakup v vrednosti nad 35,00 eur. Ob tem dobi zbirni kartonček, v katerem zbira/lepi nalepke in ustrezno št. nalepk. Ob večkratniku nakupa v vrednosti nad 35,00 eur (nad 70,00; nad 105,00;...), si stranka pridobi ustrezno večje št. nalepk (2, 3,...).
Ustrezno št. nalepk stranka dobi tudi pri vseh naslednjih nakupih nad 35,00 eur, do 30. septembra 2012. (nakup nad 35 eur = 1 nalepka, nad 70 eur = 2 nalepki, nad 105 eur = 3 nalepke,...).

 

4. člen

 

Z določenim številom zbranih nalepk si stranka pridobi pravico do koriščenja popusta pri naslednjem nakupu:

 

 • 10 zbranih nalepk: 10% popusta
 • 15 zbranih nalepk: 15% popusta
 • 30 zbranih nalepk: 25% popusta

 

Vsak popust se lahko unovči SAMO enkrat.

 

5. člen

 

Unovčevanje popustov:

 •  
  • Za unovčenje 10% popusta je potrebno zbrati 10 nalepk. Po unovčenju popusta stranka dobi nov zbirni kartonček in zbiranje nalepk se začne od začetka. Kar pomeni, da je potrebno za 15% popusta zbrati novih 15 nalepk.
 •  
  • Za unovčenje 15% popusta je potrebno zbrati 15 nalepk. Po unovčenju popusta stranka dobi nov zbirni kartonček in zbiranje nalepk se začne od začetka. Kar pomeni, da je potrebno za 25% popusta zbrati novih 30 nalepk.
 •  
  • Za unovčenje 25% popusta je potrebno zbrati 30 nalepk. Po unovčenju popusta stranka dobi nov zbirni kartonček in zbiranje nalepk se začne od začetka.

 

 

6. člen

 

Popusti se lahko unovčujejo do 30. septembra 2012.

 

Popust se obračuna na blagajni. Popust velja na vso ponudbo. V kolikor so posamezni izdelki označeni s popustom, se popusti iz naslova zbranih nalepk upoštevajo. Akcije/popusti se med seboj izključujejo, razen popusta TO! in Četrtkovega popusta za upokojence. Popust TO! in Četrtkov popust za upokojence se obračunata od končnega zneska računa, zmanjšanega za vse predhodno obračunane popuste za posamezne izdelke na računu.

 

7. člen

 

Vsaka stranka lojalnostnega programa MODIANA in BEAUTIQUE lahko sodeluje tudi v nagradni igri »Počitnice po lastni izbiri v vrednosti 1.000 EUR«, s tem da zaposleni v Modiana d.o.o. in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v lojalnostnem programu, ne smejo pa sodelovati v nagradni igri »Počitnice po lastni izbiri v vrednosti 1.000 EUR«.

 

8. člen

 

Modiana d.o.o. si pridružuje pravico, da iz lojalnostnega programa izloči stranko, če ugotovi, da je le-ta sodeloval v lojalnostnem programu v nasprotju s temi pravili. Z izključitvijo iz lojalnostnega programa stranka izgubi pravico do unovčenja popustov iz naslova lojalnostnega programa.

 

9.člen

 

Modiana d.o.o. lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo lojalnostnega programa MODIANA in BEAUTIQUE, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Modiana d.o.o. bo vsako spremembo ali zaključek lojalnostnega programa ustrezno objavila, tako, da bodo udeleženci  s tem seznanjeni.

 

10. člen

 

Za tolmačenje posameznih členov tega PRAVILNIKA so pristojni izključno predstavniki podjetja Modiana d.o.o., ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika.

 

11.člen

 

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova lojalnostnega programa MODIANA in BEAUTIQUE, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

V Ljubljani, 23.4.2012                                                                                                  Modiana d.o.o.

Želite biti obveščeni o naših ponudbah takoj, ko začnejo veljati? Prijavite se na e-novice